Gala Patrona Szkoły

Dzień Patrona to czas wspomnień, zadumy i „duchowej uczty”. Sylwetkę Patrona i jego dokonania przypomniała nam p. dyr J. Pindelska, która zwróciła uwagę na potrzebę przenoszenia przez kolejne pokolenie wartości reprezentowanych przez Baczyńskiego i jego kolegów. Uroczystość uświetnił swym recitalem i słowem skierowanym do całej społeczności szkolnej p. Grzegorz Wilk, a naszš wiedzę wzbogacili uczniowie klasy 1Bi, którzy przedstawili historię Powazek Wojskowych i sylwetkę zasłużonego Powstańca – gen. Scibora-Rylskiego. Piękne strofy utworów Baczyńskiego przybliżyli uczniowie wolskich szkół, którzy wyjatkowo licznie w tym roku zechcieli do nas przybyć. Dziękujemy i zapraszamy za rok.