Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka

TECHNIK ORTOPEDA – KIERUNEK MEDYCZNY

Jedyne technikum na Mazowszu kształcące w zawodzie TECHNIK ORTOPEDA

(nauka trwa 5 lat)

 • uczeń uzyskuje: dyplom technika ortopedy, świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo maturalne,
 • nauka przedmiotów medycznych i przedmedycznych,
 • rozszerzona biologia i chemia,
 • języki: angielski, niemiecki,
 • aplikujemy w projekcie ERASMUS+.

Informator o szkole na rok szkolny 2024/2025

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia:

Przedmioty teoretyczne zawodowe:
1. Bhp w zakładzie ortopedycznym.
2. Anatomia, fizjologia i patologia.
3. Biomechanika ortopedyczna.
4. Materiałoznawstwo i technologia obróbki materiałów.
5. Przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny.
6. Podstawy psychologii, socjologii i etyki.
7. Język migowy,8. Język angielski medyczny w ortopedii.
9. Pracownia anatomii.
10. Pracownia biomechaniki ortopedycznej.

Perspektywa pracy dla TECHNIKA ORTOPEDY:
 • szpitalne oddziały ortopedyczne i rehabilitacji;
 • zakłady usprawniania leczniczego;
 • zakłady sprzętu ortopedycznego

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Technik ortopeda to bardzo ważny specjalista, którego usługi zawsze są w cenie. W tym zawodzie można znaleźć zatrudnienie w gabinetach lekarskich, szpitalach, warsztatach ortopedycznych, a takżew zakładach produkcyjnych. Codzienne obowiązki technika ortopedy wymagają przede wszystkim umiejętności koncentracji, podzielności uwagi, staranności i drobiazgowości. Bardzo przydatne są zdolności manualne, plastyczne i techniczne, a także spostrzegawczość i cierpliwość. Niezbędny jest dobry wzrok – widzenie stereoskopowe, ostrość widzenia, dostrzeganie małych szczegółów, prawidłowe rozróżnianie kształtów i barw oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa. Częsty kontakt z pacjentami wymaga z kolei otwartości, empatii i życzliwości, a niekiedy również fizycznej siły, która umożliwia pomoc niesprawnym osobom. Technik ortopeda musi umieć pracować zarówno samodzielnie, jak i w zespole.

Dlaczego warto wybrać Technikum nr 23?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, Technikum nr 23 będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w T23 otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych w roku 2020, których zdawalność wynosi 100%. Przygotujemy Cię do egzaminów maturalnych i będziesz aplikował na studia o kierunkach medycznych.

Co robimy w Technikum nr 23?
 • Wspieramy młodzież w kształceniu się na wybrane kierunki studiów,
 • Organizujemy proces uczenia się i uczenia się przez całe życie,
 • Kształcimy kompetencje kluczowe zgodnie z Dyrektywą UE,
 • Przygotowujemy do udziału w konkursach i olimpiadach,
 • Prowadzimy szkolny Wolontariat „Dobra Wola”,
 • Nasi uczniowie to finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych, Olimpiady o Zdrowym Stylu Życia, wolontriackiego konkursu „Ośmiu Wspaniałych”,
 • Ogólnopolskiego Konkursu Prezesa Rady Ministrów „Jestem Szefową”, Konkursu Fundacji „Warszawska Kreatywna Młodzież” na innowację technologiczną,
 • Promujemy zdrowy styl życia, biorąc udział w projektach warszawskich.
 • Organizujemy Letnią Spartakiadę Integracyjną.
 • Prowadzimy projekty edukacyjne e-Twinnig, Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne,
 • W kształceniu korzystamy z nowoczesnych technologii,
 • Jesteśmy placówką nowoczesną i przyjazną uczniowi,
 • Aplikujemy w projekcie ERASMUS+.