Doradztwo zawodowe

Udziela pomocy w wyborze zawodu, kierunku kształcenia, dalszego szkolenia. Uwzględnia przy tym wykształcenie, przebyte szkolenia, doświadczenie zawodowe, zainteresowania, umiejętności, cechy osobiste, możliwości psychofizyczne, sytuację życiową, potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego. Może udzielać porad w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz pomagać w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych. Doradcy zawodowi mogą także w razie potrzeby stosować testy sprawdzające umiejętności i zdolności klienta.

Wybór szkoły i zawodu

Jeśli chcesz:

  • dobrze wybrać drogę dalszego kształcenia
  • dowiedzieć się jaki zawód jest dla ciebie odpowiedni
  • pogłębić wiedzę o swoich preferencjach zawodowych i zainteresowaniach
  • poznać ofertę edukacyjną i zasady przyjęcia do szkół i na studia
  • potrzebujesz pomocy w sporządzeniu dokumentów niezbędnych w poszukiwaniu pracy (cv, list motywacyjny)