Biuletyn Informacji Publicznej

Dane kontaktowe

ZS nr 32
ul. Ożarowska 71
01-408 Warszawa
e-mail: zs32@edu.um.warszawa.pl
tel. (22) 836-40-62, (22) 836-46-96
fax (22) 836-57-86

Skład zespołu
 • Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka
 • XCII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 39
Władze
 • Dyrektor Zespołu Szkół nr 32:
  mgr Jolanta Pindelska
 • Wicedyrektorzy szkoły:
  mgr Aleksandra Jagosz
  mgr Marcin Lerka
 • Kierownik szkolenia praktycznego:
  mgr Iwona Szumniak
 • Kierownik gospodarczy:
  Iwona Postek
Struktura organizacji
 • Liczba oddziałów: 26
 • Stan uczniów: 559
 • Struktura zatrudnienia
  • Pracownicy pedagogiczni:
   pełnozatrudnieni 64
   niepełnozatrudnieni 2
  • Pracownicy administracji i obsługi:
   administracja 3
   obsługa 12
Zasady funkcjonowania
Załatwianie spraw

Godziny pracy sekretariatu szkolnego:
od poniedziałku do piątku – 8:00 – 16:00
sobota – nieczynne
niedziela – nieczynne

Sprawozdanie finansowe szkoły

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego  za 2023 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy pod adresem : dbfowola.bip.um.warszawa.pl

Przedmiot działalności

Edukacja