Biblioteka

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:30 – 16:30 7:30 – 16:30 7:30 – 16:30 7:30 – 16:30 7:30 – 16:30

 

 

Zbiory naszej biblioteki wzbogaciły się o nowości na długie jesienne wieczory. Są wśród nich książki, audiobooki oraz komiksy zaproponowane przez czytelników.
Zapraszamy do biblioteki i zachęcamy do czytania.
Wszystkie dostępne w bibliotece książki znajdziecie w katalogu online biblioteki w zestawieniach AUDIOBOOK oraz NOWOŚCI 2021/22.
Link do katalogu online znajduje się: https://m004655.molnet.mol.pl/

 

 

 

 

Konkurs fotograficzny „Baczyński bez filtra”

Konkurs trwa do 31 grudnia tego roku.

Miło nam poinformować, że Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego została patronem organizowanego przez Fundację Wielkie Historie ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Baczyński bez filtra”.

Zasady są proste: uczestnik wysyła zdjęcia będące interpretacjami wybranego utworu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na adres baczynski@wielkiehistorie.pl. Każde zdjęcie powinno być opatrzone tytułem oraz informacją do jakiego wiersza jest ilustracją. Dopuszczone są wszystkie techniki, style i tematy fotografii, natomiast zakazane jest edytowanie ich w profesjonalnych programach graficznych typu Photoshop. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy zgłoszenia.

Rozdanie nagród nastąpi 22 stycznia 2022 – w 101. rocznicę urodzin autora.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej www.koszykowa.pl oraz naszego profilu na FB, a także mediów społecznościowych Fundacji Wielkie Historie: profil na FB „Baczyński bez filtra” oraz kanał na Instagramie „Baczynskibezfiltra”.

Zapraszamy do udziału!

 

 

 

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu
ogłasza
XVIII Ogólnopolski Konkurs na Esej

Baczyński – nasz współczesny? 

Termin nadsyłania prac upływa 29 listopada 2021

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół średnich oraz studentów szkół wyższych

Mija sto lat od momentu urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poety, którego dzieło i los na zawsze skupiać w sobie będą dzieje pokolenia wojennego.  Dla wielu stał się ikoną generacji Kolumbów, a jego twórczość kojarzona jest zazwyczaj z doświadczeniem wojny. Jest Baczyński autorem rozpoznawalnym i lubianym, nieledwie kanonicznym, a przy tym mocno przypisanym do konkretnego czasu i miejsca.

Spróbujmy więc zastanowić się nad aktualnością poezji Baczyńskiego. Co takiego może nam ona powiedzieć w 2021 roku? Czy dzisiejszy czytelnik jest w stanie odnaleźć w niej coś istotnego i frapującego? Czy te wiersze mówią nam cokolwiek o nas samych? Nie są to łatwe pytania. Ale bynajmniej nie chodzi nam o jednoznaczne odpowiedzi. Ciekawi nas przede wszystkim współczesny, a przy tym możliwie osobisty odbiór twórczości poetyckiej Baczyńskiego. Jak wiele zostało z tej poezji dla czytelnika, dla którego wiek dwudziesty to historia? Co przetrwało próbę czasu? O czym warto pisać? Na co zwrócić uwagę? Baczyński – czy to rzeczywiście współczesny, bliski nam poeta?

Regulamin konkursu

https://mbp.opole.pl/wp-content/uploads/2021/05/Regulamin-konkursu-ESEJ-2021.pdf

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

https://mbp.opole.pl/wp-content/uploads/2021/05/Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf

 

 

 

 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
29 czerwca 2020 roku, pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawa została podpisana umowa o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. 2019 poz. 2324).

Nasza Szkoła ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 32 otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w 2020 r. Wysokość przyznanego wsparcia finansowego 12 000 PLN.

Działania szkoły w ramach otrzymanego wsparcia finansowe:

1. zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;
2. podjąć współpracę z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą zaplanowanie zakupu książek oraz wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo.
3. zorganizować w ciągu roku szkolnego, co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów;
4. uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę, co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
5. zrealizować co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
6. dostosować organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich;
7. uwzględnić potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

Działania realizują nauczyciele Biblioteki szkolnej i języka polskiego.