XCII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

INTEGRACJA to MY

(nauka trwa 4 lata)
Uczeń kończąc Liceum Ogólnokształcące uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo maturalne.
Wybieram szkołę przyjazną uczniowi.

Informator o szkole na rok szkolny 2021/2022

RODZAJE KLAS NA ROK 2021/2022:

Klasy
(profile)
1a 1b 1ci 1di 1ei
medyczno -ratowniczy społeczno – psychologiczny medyczno – ratowniczy społeczno – psychologiczny humanistyczny
Klasy ogólne Klasy integracyjne
(każda klasa integracyjna ma własnego nauczyciela wspomagającego)
Liczba uczniów w jednej klasie 30 uczniów 20 uczniów
(3 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
+ 17 uczniów)
Przedmioty rozszerzone

Biologia

Chemia

Geografia

WOS

Biologia

Chemia

Geografia

WOS

Historia
Przedmioty dodatkowe Elementy psychologii i socjologii Filozofia
Elementy anatomii i patologii człowieka   Elementy anatomii i patologii człowieka Kompetencje personalne i społeczne
Języki obce

Pierwszy język: angielski (kontynuacja)

Drugi język: język niemiecki lub język hiszpański (od podstaw)

Cykl kształcenia 4 lata
Cel oraz dalsze perspektywy 1.       Uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły średniej,
2.       Przygotowanie do uzyskania świadectwa maturalnego oraz do studiów,
3.       Organizacja Letniej Spartakiady Integracyjnej,
4.       Nabywanie kompetencji kluczowych wg. Dyrektywy UE,
5.       Promocja zdrowego stylu życia oraz kształcenia przez całe życie,
6.       Przygotowanie do konkursów oraz olimpiad przedmiotowych, wolontariat
i wiele więcej…

Co więcej robimy w XCII LO?

 • Wspieramy młodzież w kształceniu się na wybrane kierunki studiów,
 • Organizujemy proces uczenia się i uczenia się przez całe życie,
 • Kształcimy kompetencje kluczowe zgodnie z Dyrektywą UE,
 • Przygotowujemy do udziału w konkursach i olimpiadach,
 • Prowadzimy szkolny Wolontariat „Dobra Wola”,
 • Nasi uczniowie to finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych, Olimpiady o Zdrowym Stylu Życia, wolontriackiego konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, Ogólnopolskiego Konkursu Prezesa Rady Ministrów „Jestem Szefową”,
 • Promujemy zdrowy styl życia, biorąc udział w projektach warszawskich,
 • Organizujemy Letnią Spartakiadę Integracyjną,
 • Prowadzimy projekty edukacyjne e-Twinnig, Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne,
 • W kształceniu korzystamy z nowoczesnych technologii,
 • Jesteśmy placówką nowoczesną i przyjazną uczniowi,
 • Aplikujemy w projekcie ERASMUS+