XCII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

INTEGRACJA to MY

(nauka trwa 4 lata)
Uczeń kończąc Liceum Ogólnokształcące uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo maturalne.
Wybieram szkołę przyjazną uczniowi.

Informator o szkole na rok szkolny 2024/2025

RODZAJE KLAS NA ROK 2024/2025:

Klasy
(profile)
1ai 1bi 1ci
Klasy integracyjne
(każda klasa integracyjna ma własnego nauczyciela wspomagającego)
Liczba uczniów w jednej klasie 20 uczniów
(do 5 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi + 15 uczniów)
Przedmioty rozszerzone biologia
j. angielski
geografia
WOS
geografia
WOS
Języki obce Pierwszy język: angielski (kontynuacja)
drugi język: niemiecki lub hiszpański (od podstaw) drugi język: niemiecki drugi język: hiszpański
Cel oraz dalsze perspektywy 1. Uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły średniej,
2. Przygotowanie do uzyskania świadectwa maturalnego oraz do studiów,
3. Organizacja Letniej Spartakiady Integracyjnej,
4. Nabywanie kompetencji kluczowych wg. Dyrektywy UE,
5. Promocja zdrowego stylu życia oraz kształcenia przez całe życie,
6. Przygotowanie do konkursów oraz olimpiad przedmiotowych, wolontariat
i wiele więcej…

Co więcej robimy w XCII LO?

 • Wspieramy młodzież w kształceniu się na wybrane kierunki studiów,
 • Organizujemy proces uczenia się i uczenia się przez całe życie,
 • Kształcimy kompetencje kluczowe zgodnie z Dyrektywą UE,
 • Przygotowujemy do udziału w konkursach i olimpiadach,
 • Prowadzimy szkolny Wolontariat „Dobra Wola”,
 • Nasi uczniowie to finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych, Olimpiady o Zdrowym Stylu Życia, wolontriackiego konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, Ogólnopolskiego Konkursu Prezesa Rady Ministrów „Jestem Szefową”,
 • Promujemy zdrowy styl życia, biorąc udział w projektach warszawskich,
 • Organizujemy Letnią Spartakiadę Integracyjną,
 • Prowadzimy projekty edukacyjne e-Twinnig, Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne,
 • W kształceniu korzystamy z nowoczesnych technologii,
 • Jesteśmy placówką nowoczesną i przyjazną uczniowi,
 • Aplikujemy w projekcie ERASMUS+