Godziny pracy pielęgniarki szkolnej:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:30-15:00 7:30-15:00 7:30-15:00 7:30-15:00 7:30-15:00
Informacje dla rodziców i uczniów
 • Każdy uczeń naszej szkoły powinien posiadać kartę zdrowia ucznia, którą przenosi z poprzedniej szkoły.
 • Uczniowie, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, proszeni są o doniesienie do sekretariatu lub do pielęgniarki szkolnej.
  Są to ważne informacje dla szkoły, które pozwolą na zapewnienie prawidłowej opieki nad Państwa dziećmi na terenie szkoły.
 • Uczniowie klas I-III-IV podlegają bilansowi ucznia:
  • zgłaszają się do gabinetu szkolnego na badania przesiewowe (wzrost, waga, wzrok, postawa, RR)
  • otrzymują wniosek bilansowy a następnie zapisują się do lekarza pierwszego kontaktu na badanie lekarskie
  • po badaniu lekarskim wypełniony wniosek należy zwrócić do pielęgniarki szkolnej
 • Uczniowie w 18 roku życia podlegają szczepieniu TD (tężec, błonnica) – Do 19 roku życia szczepienie jest bezpłatne. Jest to ostatnie szczepienie w okresie edukacyjnym.
Programy z zakresu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”
 • Higiena i jej wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne
  • Czysta skóra
  • Higiena intymna
  • Higiena wzroku i słuchu
 • Odżywianie i picie wody
  • Jak zdrowo i właściwie odżywiać się
  • pierwsze i drugie śniadanie
  • higiena przygotowywania i spożywania posiłków i picia wody
 • Profilaktyka chorób zakaźnych
  • Jak zapobiegać chorobom „brudnych rąk”
  • Szczepienia ochronne
  • Zapobieganie HBV, HCV, HIV/AIDS
 • Pierwsza pomoc i unikanie zagrożeń
  • Udzielanie pierwszej pomocy
  • Bezpieczne korzystanie z kąpieli
 • Wczesne wykrywanie chorób nowotworowych
  • „Piersi – uroda i zdrowie” – nauka samobadania piersi
  • „Zdrowe jądra” – nauka samobadania jąder
 • Profilaktyka chorób krążenia
  • Prawidłowe ciśnienie tętnicze
  • Jak zapobiegać chorobom układu krążenia
 • Choroby metaboliczne – cukrzyca
  • charakterystyka cukrzycy typu 1 oraz typu 2,
  • niepokojące objawy mogące świadczyć o cukrzycy,
  • czynniki ryzyka wystąpienia cukrzycy u dzieci i młodzieży,
  • wpływ aktywności fizycznej na regulację stężenia glukozy we krwi,
  • wpływ prawidłowej diety na regulację glukozy we krwi.
 • Profilaktyka zdrowia psychicznego
  • higiena psychiczna,
  • promowanie umiejętności dbania o swoje zdrowie psychiczne,
  • wzmacnianie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami (stresem, złością, smutkiem),
  • gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych.
 • Przemoc
  • fizyczna (naruszenie nietykalności fizycznej),
  • psychiczna (naruszenie godności osobistej),
  • seksualna (naruszenie intymności),
  • ekonomiczna (naruszenie własności),
  • zaniedbania (naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich),
  • jak ją rozpoznać, gdzie szukać pomocy.