Logopeda

U szkolnego logopedy możesz:

  • usprawnić pracę aparatu artykulacyjnego,
  • korygować wady wymowy,
  • poprawić jakość funkcji językowej, oddechowej i fonacyjnej,
  • rozbudować zasób słownictwa czynnego i biernego,
  • osiągnąć prawidłowe tempo mówienia,
  • uzyskać płynność mowy.
Poniedziałek
8:55 – 10:35
(bezpłatne konsultacje logopedyczne dla uczniów i kadry pedagogicznej)
Wtorek
8:45 – 9:50
(dla klas 2 ai, 3 ai, 2 bip)
10:40 – 11:45
(dla klas 3 bi, 2 wi, 3 w)
Piątek
7:10 – 8:00
(dla klas 1 di, 1 wi, 2 bi)
8:00 – 8:50
(dla klas 1 ai, 1c)
8:50 – 9:50
(dla klas 2 wip, 2 aip)