Rekrutacja

OFERTA EDUKACYJNA:

Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka
XCII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
Branżowa Szkoła I stopnia nr 39
Harmonogram rekrutacji 2023/2024