Samorząd uczniowski 2020/2021

Opiekunami samorządu są: p. Marta i p. Paweł Jankowscy.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
Przewodniczący szkoły Kosma kl. III TO
Pola kl. II TO
Sandra kl. II BI
Oliwia kl. II BPI
Kinga kl. II BPI