Samorząd uczniowski 2022/2023

Opiekunami samorządu są: p. Marta i p. Paweł Jankowscy.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca Aleksandra Starbała – 3bi
Zastępca przewodniczącego Emilian Kapelanowski – 1ai
Pozostali członkowie Oliwia Pytel – 3ai

Nina Włodarczyk – 2bi

Viktoriia Zyzatchuk – 3c