Technik ortopeda – Technikum nr 23

w czołówce

Rankingu  Techników Perspektyw w roku 2021.

127 miejsce w Polsce na 500 techników zakwalifikowanych w rankingu

9 miejsce w Warszawie wśród techników m.st.

Sukces naszych uczniów, którzy kształcą się w zawodzie z grupy medycznej – TECHNIK ORTOPEDA.

Wysoką pozycję w rankingu uzyskaliśmy dzięki pomyślnie zdanym egzaminom zawodowym i maturalnym. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego całego Zespołu Szkół nr 32, ambitnych uczniów rocznika 2020, lokalnych władz oświatowych m. st. Warszawy i Dzielnicy Wola, dbających
o dobre warunki pracy nauczycieli  oraz wyposażenia placówki w najnowsze technologie i sprzęt.

Gratulacje dla rocznika 2020!!!

Dyrektor Zespołu Szkół nr 32

  Jolanta Pindelska

TYTUŁ „SREBRNEJ SZKOŁY 2021”