Stypendia Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2022/2023 rozdane!

30 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w Auli Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych przy ul. Kawęczyńskiej 36 w Warszawie zostały wręczone dyplomy Stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Z Technikum nr 23 im. F. Skarbka dyplom otrzymała Katarzyna Woźniak – uczennica klasy 2 To, zaś z XCII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi wyróżniona została Ada Jaworowska – uczennica klasy 4 Bpi.

Serdeczne gratulacje!!!