Technik i artysta, czyli nowoczesne kształcenie technika ortopedy z WIE

„Od technika ortopedy do designera. Bo buty ortopedyczne nie muszą być nudne”!

Tytuł naszego projektu, który realizowaliśmy w roku 2019/2020 w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, stał się mottem naszego kształcenia w zawodzie Technik ortopeda w zakresie obuwnictwa.  Podjęliśmy wyzwanie i stwierdziliśmy, że nowoczesne kształcenie może  uświadomić uczniom, że zawód z zakresu medycyny i zdrowia to zawód użyteczności publicznej. Pracujący na rzecz pacjentów ortopeda ma troszczyć się nie tylko o prawidłowy przebieg procesu leczenia, ale także o komfort i bezpieczeństwo pacjentów. Choroby stóp i kręgosłupa zdają się być chorobami cywilizacyjnymi. Złe obuwie, siedzący tryb życia i pracy, brak ruchu, brak dbałości o prawidłową postawę ciała i prawidłowy chód sprawiają, że coraz więcej osób cierpi z powodu bólu.
Technik ortopeda na co dzień uczy się jak zapobiegać tym dolegliwościom i korygować je za pomocą środków zaopatrzenia medycznego. Niestety nie zawsze te środki odpowiadają potrzebom estetycznym pacjentów.

Nasz projekt miał zwrócić uwagę naszych uczniów i uwrażliwić ich na wymagania zdrowotne i modowe zgłaszających się do nich osób.

Technik ortopeda to zawód wymagający bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. By dobrze przygotować naszych uczniów do wykonywania zawodu podejmowane przez nas działania, również innowacyjne, nastawione są na budowanie dobrej relacji ortopeda – pacjent.

W ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych powstał projekt, podczas którego nasi uczniowie:
  • uczyli się innowacyjnej metody projektowania i wykonywania kompozytów obuwia ortopedycznego na podstawie wydruków 3D. Kształcili te umiejętności podczas zajęć dodatkowych w szkole, uczyli się programu Solidworks oraz skanowania 3D,
  • nabywali umiejętności wykonywania skanów i wydruków 3D, obsługi nowoczesnych urządzeń jak skaner 3D, czy drukarka 3D,
  • poznawali zasady projektowania obuwia, dobierania materiałów, kolorów, śledzenia trendów w obuwnictwie,
  • uczyli się diagnozować potrzeby pacjentów ortopedycznych i odpowiadać na nie w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego,
  • zaznajomili się z zasadami współczesnej ortopedii i wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego na miarę XXI wieku,
  • nabywali umiejętność wykonywania obuwia ortopedycznego, które jest modne i estetyczne, zgodne z potrzebami pacjenta,
  • potrafią promować zdrowy styl życia. Rozumieją potrzebę dbania o zdrowie w każdym aspekcie. Wiedzą także, że jako ortopedzi odpowiedzialni są dbanie o zdrowia i promocję zdrowia wśród pacjentów.

Wydaje się, że cele projektu zostały osiągnięte i wzbudził on zainteresowanie uczniów, którzy chętnie uczą się nowych rzeczy, nabywają nowe umiejętności, fascynują nowoczesną technologią. Zakupione w ramach projektu sprzęt i materiały pozwolą kontynuować nasze działania i na stałe wprowadzić je do naszego programu nauczania.