Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Celem konkursu jest zebranie i promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie zapewniania jakości w szkołach zawodowych. Dobra praktyka w szkolnictwie zawodowym, w myśl regulaminu konkursu jest rozumiana jako „sprawdzona, godna naśladowania inicjatywa, często przełamująca dotychczasowe schematy postrzegania pewnych kwestii, nastawiona na rozwiązanie problemu (lub jego części), wykazująca duży stopień skuteczności, a także pewne nowatorstwo i prostotę”.