Nasza szkoła wzięła udział  w 3. edycji programu Pozarządownik Szkolny, który ma na celu rozwijanie wiedzy z zakresu działalności organizacji pozarządowych w Polsce.

Wybrani uczniowie uczęszczający na lekcje wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym nauczyli się:

  • jakie są cele i formy działań organizacji pozarządowych aktywnych w społeczności lokalnej i regionie
  • charakterystyki głównych kierunków aktywności organizacji pozarządowych w Polsce;
  • rodzajów i przykładów organizacji pozarządowych, w tym ochrony praw człowieka;
  • porównywać status prawny stowarzyszeń i fundacji
  • zachęcać do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;
  • idei wolontariatu i przedstawienie form działalności wolontariuszy.

 

Pozarządownik Szkolny to także dawka wiedzy dla kadry pedagogicznej. Nauczyciele koordynujący byli odbiorcami działań projektowych obejmujących m.in. webinary, szkolenia z narzędzi online oraz z różnych zastosowań “Gry w zmianę” oraz budowaniu scenariuszy lekcyjnych.