Nasza szkoła aktywnie realizuje projekt w ramach ogólnopolskiego programu „Oby młodzież” zorganizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacja Wolności.

Celem projektu jest zachęcenie uczniów do podejmowania działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia przez realizację projektów społecznych.

Zespół uczniowski 2 Bi, pod pieczą Oksany Pietraszek, w ramach ścieżki tematycznej: Klimat to Temat, realizuje własny projekt: „Kreatywnie dla klimatu”.

Nasz projekt: *Kreatywnie dla klimatu* jest podzielony na 3 części:

  1. „ Zielono nam”, w którym promujemy zdrowe odżywianie się i aktywność fizyczną,
  2. „Życie w nowoczesnej metropolii” – wirtualny spacer miejski szlakiem ekologicznych inicjatyw (a la „podchody” – zapoznanie się z aktywistami proekologicznymi, miejscami przyjaznymi klimatowi w Warszawie-Woli),
  3. „Ogrody deszczowe” – promowanie zbierania deszczówki, sadzenia drzew (promowanie ogródków miejskich), a także oszczędzania wody (poprzez wyliczanie dziennego zapotrzebowania i zużycia wody za pomocą śladu wodnego).