INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY BRANŻOWEJ I ST. NR 39

Dyplomy zawodowe i certyfikaty kwalifikacji zawodowych będą wydawane za okazaniem dokumentu tożsamości w Sekretariacie szkoły w dniu 8 września – czwartek  w godz. 10 – 14,

w pozostałe dni w godzinach pracy Sekretariatu od godziny 9.00 do 14.30 za wyjątkiem środy. 

Osoby, które nie zdały egzaminu lub jego części, mogą złożyć deklarację do dnia 15 września, żeby przystąpić do egzaminu w sesji Zima 2023.

Do deklaracji należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz inne dokumenty w przypadku ubiegania się o dostosowanie.