Muzeum Powstania Warszawskiego

20 grudnia uczniowie klasy 2 Ai i 2 Bi wraz z opiekunami zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego. Podczas lekcji poświęconej tradycji walki o niepodległość Polski od końca XVIII do XX wieku przewodnik przypomniał młodzieży historię kolejnych powstań narodowych, a następnie zestawił je z Powstaniem Warszawskim. Uczniowie dowiedzieli się także o działaniach militarnych w stolicy w sierpniu i wrześniu 1944 roku, zwłaszcza mających miejsce w dzielnicy Wola. Słuchając przewodnika, wspólnie odkrywaliśmy historię 63 dni chwały. Była to niezwykle realistyczna podróż w przeszłość, już daleką, a jednak jeszcze tak bliską.