Dzielnicowe Dni Integracji

29 stycznia 2020 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty dla nauczycieli przedmiotów ścisłych na temat funkcjonowania oraz dostosowania treści programowych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach Dzielnicowych Dni Integracji Dzielnicy Wola a prowadzącymi zajęcia były: Pani Justyna Bunar i Pani Paulina Drzewiecka. Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom!