Wystawa Body Worlds

W dniach: 11 i 15 lutego 2019 r. uczniowie klas 2 Ta, 2 Tb, 3 To i 4 To byli na wystawie Body Worlds, która była prezentowana w Pałacu Kultury i Nauki.

Uczniowie w czasie wystawy zapoznali się z etapami cyklu życiowego człowieka, zobaczyli autentyczne ludzkie ciała i niezwykłe instalacje multimedialne.