Wycieczka do Wolskiego Centrum Kultury

W piątek, 16 listopada uczniowie klasy 1Ai i 1Bi wraz z opiekunami wybrali się do Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie na warsztaty „Którędy do dźwięku”. Dzięki wskazówkom dyrygenta oraz choreografki uczyliśmy się, jak stworzyć kompozycję dźwiękową za pomocą gestu i ruchu. Razem szukaliśmy dźwięków, poruszając się pomiędzy znajdującymi się na podłodze obiektami, w których ukryte były sensory, uwalniające zaprogramowane dźwięki.

Warsztaty były świetną lekcją wprowadzenie do rytmu w muzyce, obsługi sensorów oraz czytania mapek-partytur. Na zakończenie wspólnie wykonaliśmy bardzo żywiołowy i „rozbiegany” utwór muzyczny. I choć bez instrumentów – staliśmy się najprawdziwszą klasową orkiestrą.