Projekt TUS

Realizując projekt TUS, w którym nasza szkoła bierze udział oraz z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, który świętujemy 5 czerwca klasa 1To z wychowawcą wykonała 20 budek lęgowych dla ptaków. Zostaną one powieszone w miejscach wskazanych przez Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola i posłużą ptakom na kolejne lata. Będziemy o nie dbać na początku każdego roku i czyścić przed okresem lęgowym.