Goście z Centrum Weterana

18 lutego odwiedzili nasza szkołę goscie z Centrum Weterana z prelekcja na temat działań wojsk polskich na misjach poza granicami kraju.