EGZAMINY POPRAWKOWE SIERPIEŃ 2022

Przedmiot Data i godzina egzaminu
język polski 25.08.2022 r. (czwartek).

Godzina 9.00 Egzamin pisemny i ustny, sala 16.

matematyka 24.08.2022 r. (środa). Godzina 8.00 egzamin pisemny w sali gimnastycznej. Od godziny 9.00 egzamin ustny

w salach 23 i 25.

 

język angielski 22.08.2022 r. (poniedziałek). Godzina 9.00 egzamin pisemny i ustny, sala 22.
biologia 26.08.2022 r. (piątek). Godzina 9.00 pisemny i ustny, sala 19.
chemia 25.08.2022 r. (czwartek). Godzina 10.00 pisemny i ustny, sala 12.

 

język niemiecki 25.08.2022 r. (czwartek). Godzina 9.00 pisemny i ustny, sala 10.

 

język hiszpański 22.08.2022 r. (poniedziałek). Godzina 9.00 egzamin pisemny i ustny, sala 10.
Wiedza o społeczeństwie 26.08.2022 r. (piątek). Godzina 9.00 pisemny i ustny, sala 15.

 

Biomechanika ortopedyczna 26.08.2022 r. (piątek). Godzina 9.00 egzamin pisemny i ustny, sala 19.
Anatomia, fizjologia

i fizjopatologia

26.08.2022 r. (piątek). Godzina 9.00 egzamin pisemny i ustny, sala 19.
Przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny 26.08.2022 r. (piątek). Godzina 9.00 egzamin pisemny i ustny, sala 2.