Rada rodziców

Numer konta bankowego Rady Radziców:
14 1240 6292 1111 0010 5405 8898
Bank Pekao S.A.