XCII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

INTEGRACJA to MY

(nauka trwa 4 lata)
Uczeń kończąc Liceum Ogólnokształcące uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo maturalne.
Wybieram szkołę przyjazną uczniowi.

RODZAJE KLAS:

Klasa Ogólna
30 uczniów
Integracyjna
20 uczniów
Integracyjna
20 uczniów
profil medyczno – ratowniczy humanistyczny społeczno – psychologiczny
rozszerzenia BIOLOGIA – CHEMIA HISTORIA GEOGRAFIA – WOS
języki I angielski
II niemiecki lub hiszpański
I angielski
II niemiecki lub hiszpański
I angielski
II niemiecki lub hiszpański
dodatkowe przedmioty anatomia, fizjologia i patologia
psychologia, ratownictwo
Komunikacja społeczna
Elementy psychologii
dodatkowe zajęcia Koło z I pomocy przedmedycznej e-Twinnig Patronat Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Wolontariat ,,Dobra WOLA”

Co więcej robimy w XCII LO?

 • Wspieramy młodzież w kształceniu się na wybrane kierunki studiów,
 • Organizujemy proces uczenia się i uczenia się przez całe życie,
 • Kształcimy kompetencje kluczowe zgodnie z Dyrektywą UE,
 • Przygotowujemy do udziału w konkursach i olimpiadach,
 • Prowadzimy szkolny Wolontariat „Dobra Wola”,
 • Nasi uczniowie to finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych, Olimpiady o Zdrowym Stylu Życia, wolontriackiego konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, Ogólnopolskiego Konkursu Prezesa Rady Ministrów „Jestem Szefową”,
 • Promujemy zdrowy styl życia, biorąc udział w projektach warszawskich,
 • Organizujemy Letnią Spartakiadę Integracyjną,
 • Prowadzimy projekty edukacyjne e-Twinnig, Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne,
 • W kształceniu korzystamy z nowoczesnych technologii,
 • Jesteśmy placówką nowoczesną i przyjazną uczniowi,
 • Aplikujemy w projekcie ERASMUS+