Projekt Erasmus+

Projektu Erasmus+ dla uczniów Technikum nr 23 – w zawodzie technik ortopeda.
Akcja 1 Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe w roku 2020.

TYTUŁ: Praktyki zawodowe w Budapeszcie – drogą na rynek międzynarodowy.

Projekt realizowany przez 12 miesięcy od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021 r.

Projekt został zaakceptowany do realizacji i otrzymał bardzo wysoka punktację 96 punktów na 100 punktów.
Budżet projektu: 79 748,00 EURO kurs (4,5 PLN za 1 euro) do wprowadzenia planu finansowego kwota w PLN 358 866,00.
W projekcie wezmą udział klasy 2 i 3 technikum kształcące się w zawodzie technik ortopeda.
Planowany wyjazd na praktyki zawodowe do Budapesztu kwiecień, maj 2021 r.