Egzamin zawodowy

(OKE) Egzamin zawodowy / z kwalifikacji
Ważne informacje
  • Harmonogram egzaminów zawodowych

  • Terminy ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji

  • Terminy składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

(CKE) Egzamin zawodowy – formuła 2019
(CKE) Egzamin zawodowy – formuła 2017
(CKE) Egzamin zawodowy – formuła 2012