Organizacja zajęć w okresie epidemii określona jest w oparciu o odpowiednie akty prawne Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia oraz Regulamin organizacji zajęć lekcyjnych w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego w Warszawie w okresie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Od 1 września 2021r. do czasu odwołania szkoła pracować będzie w trybie stacjonarnym w reżimie sanitarnym określonym Wytycznymi przeciwepidemicznymi MEiN, MZ i GIS.

O zmianie trybu pracy szkoły Dyrektor Zespołu Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego każdorazowo informować będzie rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów za pośrednictwem e-dziennika.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. Materiały dot. szczepień przeciw COVID – 19 znajdują w linkach poniżej:

Informacja Naczelnik Wydz. Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola o organizacji szczepień dla uczniów wolskich szkół, którzy w okresie lipiec – sierpień złożyli Deklarację o chęci szczepienia przeciw COVID-19:

Szanowni Państwo ,

na Woli powstaną pierwsze w Polsce punkty szczepień dla uczniów. Pod koniec sierpnia uczniowie wolskich szkół jako pierwsi w Polsce będą mogli zaszczepić się w szkołach. Chętni, którzy zgłosili się do akcji organizowanej przez dzielnicę, będą mogli wybrać, czy zaszczepią się w piątek po południu czy w sobotę rano.

W połowie lipca Urząd Dzielnicy Wola w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie rozpoczął zapisy  chętnych do szczepień wśród uczniów wolskich szkół.

Osoby, które zgłosiły chęć szczepienia będą mogły zaszczepić się w piątek (27 sierpnia 2021 r.)  w XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida przy ul. Obozowej 60 od 16.00 do 19.00 i w sobotę (28 sierpnia 2021 r.) pomiędzy 9.00 a 12.00 w Zespole Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego przy ul. Chłodnej 36/46.

Mobilne gabinety w Zespole Szkół nr 7 i “Norwidzie” będą zabezpieczone przez wykwalifikowane zespoły medyczne, a szczepienia będą wykonywane produktem Pfizer/Biontech, czyli jedynym zatwierdzonym do podania młodzieży, która ukończyła 12 lat. Młodzież w wieku 12-15 lat zapraszamy w towarzystwie rodziców, jednak 16-latkom i starszym wystarczy jedynie wypełniona deklaracja i pisemna zgoda rodzica, więc procedura jest maksymalnie uproszczona.