Konkurs na film na temat segregacji odpadów

Organizatorem konkursu „EKO z Twoją WOLĄ” na film krótkometrażowy, zwanym dalej „konkursem”, jest Zespół Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego w Warszawie przy ul. Ożarowskiej 71, zwany dalej „Organizatorem”.

Konkurs jest wydarzeniem skierowanym do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy Wola. Udział w konkursie jest dobrowolny.

Konkurs polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej dbania o środowisko, sortowania odpadów lub wprowadzania innowacyjnych rozwiązań ekologicznych.

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin Konkursu eko z twoją wolą film

zał.1 deklaracja uczestnictwa

Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy szkoły

Zał. 3 Zgoda na wykorzystanie wizerunku OSOBA PEŁNOLETNIA

Zał. 4 Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku OSOBA NIEPEŁNOLETNIA