Akcja „Zbieranie nakrętek i baterii”

W związku z realizacją jednego z priorytetów edukacyjnych realizowanych przez wolskie placówki oświatowe w roku szkolnym 2020/2021 (Projekt „ECO Z TWOJĄ WOLĄ”), zamieszczamy zasady opracowane przez XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie dotyczące akcji zbierania nakrętek i baterii przez wolskie szkoły.

 

  1. Celem akcji jest troska o środowisko oraz pomoc potrzebującym, rozwijanie empatii, tolerancji, popularyzacja wiedzy o selektywnej zbiórce odpadów.
  2.  Akcja trwa w okresie od 1 września 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku.
  3. Organizatorem i zarazem uczestnikiem akcji jest każda biorąca udział w projekcie wolska szkoła ponadgimnazjalna ponadpodstawowa.
  4.  Wszystkie nakrętki muszą być plastikowe, czyste i pozbawione elementów metalowych, gumowych uszczelek, tekturek.
  5.  Zbiórka ma charakter charytatywny.
  6.  Każda szkoła we własnym zakresie ustala odbiorcę zebranych nakrętek i baterii.
  7.  Każda szkoła sukcesywnie (np. raz na kwartał) dokonuje podsumowania osiągniętych wyników.
  8.  Informacje o efektach zbiórki popularyzuje się na terenie szkoły, prowadząc akcję agitacyjną.
  9.  Informacje o ostatecznych efektach zbiórki należy przekazać koordynatorowi działań (XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie, na adres e-mailowy szkoły: lo12@edu.um.warszawa.pl) najpóźniej do 15 czerwca 2021 roku.