Wyniki egzaminów zawodowych – sesja Zima 2023

W dniu 31.03.2023  wyniki egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 zostały udostępnione w Systemie SIOEPKZ.
Zdający za pomocą otrzymanego przed egzaminem kodu aktywacyjnego rejestrują się do portalu zdającego pod adresem internetowym:

W dniu 5 kwietnia(środa) zapraszamy Zdających do Sekretariatu Szkoły po odbiór certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz informacji o wynikach egzaminu w godzinach: 12-14.

W pozostałe dni można odebrać certyfikaty w godzinach pracy Sekretariatu za wyjątkiem środy.

Osoby, które nie zdały egzaminu lub jego części, w terminie do dnia 7 kwietnia mogą złożyć ponownie deklarację przystąpienia do egzaminu w sesji LATO 2023.

Absolwenci BS I st. Nr 39 dyplomy zawodowe mogą otrzymać indywidualnie  w OKE po złożeniu Załącznika Nr 11 Wniosek o wydanie dyplomu zawodowego.