Zespół Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego
Strona główna Profil strony na Facebooku Kanał szkoły na Youtube 

Z życia szkoły   Prawo szkolne   Pracownicy szkoły   Rekrutacja   RODO   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna   E-dziennik   Plan lekcji
Prawo szkolne - Terminarz pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018
WRZESIEŃ 2017 | PAŹDZIERNIK 2017 | LISTOPAD 2017 | GRUDZIEŃ 2017 | STYCZEŃ 2018 | LUTY 2018 | MARZEC 2018
KWIECIEŃ 2018 | MAJ 2018 | CZERWIEC 2018 | LIPIEC-SIERPIEŃ 2018 | DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
WRZESIEŃ 2017
04.09.2017 /poniedziałek/Rozpoczęcie roku szkolnego kl. II, III, IV - godz. 9.00, kl. I - godz. 10.00
04.09.2017Uczniowie po poprawkach otrzymują świadectwa.
05-08.09.2017Testy diagnozujące. Analizy do 20.09.2017 r.
13.09.2017 /środa/
Uwaga: Informacja dla Rodziców g. 13-15.30
Spotkanie zespołu psychologiczno-pedagogicznego opracowującego i modyfikującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz dokonującego wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w godz.13.00-15.00 LO, 15.00-16.00 Branżowa Szkoła I st, 16.00-17.00 Technikum.
14.09.2017 /czwartek/ g. 14.30Rada pedagogiczna. Zatwierdzenie planów na rok 2017/18.
14.09.2017 /czwartek/ g. 17.30Zebranie z rodzicami kl.1,2,3,4
Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami kl.1 w sali gimnastycznej o godz. 17.30, po spotkaniu z dyrektorem szkoły spotkanie w salach z wychowawcami.
28.09.2017 /czwartek/ g. 14.30Rada pedagogiczna. Statut szkoły.
PAŹDZIERNIK 2017
13.10.2017 /piątek/ g. 9.00Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ślubowanie klas I o godz. 11.00 (strój galowy). Zapraszamy nauczycieli i pracowników szkoły na uroczystość.
26.10.2017 /czwartek/ g. 14.30Rada Pedagogiczna.
26.10.2017
Uwaga!
Informacja dla uczniów, wychowawców, rodziców.
Zamiast zebrania z rodzicami wychowawcy klas mają obowiązek wysłania powiadomienia przez e-dziennik do rodziców/opiekunów o zachowaniu, frekwencji i ocenach cząstkowych uczniów. Rodzice/opiekunowie potwierdzają odebraną wiadomość. Jeśli wychowawca nie otrzyma potwierdzenia od rodzica, należy skontaktować się z rodzicem/opiekunem telefonicznie lub listownie. W przypadku uczniów, których oceny wskazują na trudności w nauce lub niską frekwencję, wychowawca organizuje spotkanie po wcześniejszym ustaleniu terminu z rodzicami.
LISTOPAD 2017
10.11.2017 /piątek/Uroczysta akademia z okazji Dnia Niepodległości. Wyjścia do muzeów.
22.11.2017 /środa/ do g. 15.30Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w kl. maturalnych.
23.11.2017 /czwartek/ g. 14.30Rada Pedagogiczna. Oceny przewidywane w kl. maturalnych
23.11.2017 /czwartek/ g. 17:30Zebranie z rodzicami/opiekunami dla wszystkich klas.
Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych w kl. maturalnych.
GRUDZIEŃ 2017
13.12.2017 /środa/ do g. 15.30Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych.
Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w klasach 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS.
14.12.2017 /czwartek/ g. 14.30Rada pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację kl. maturalnych i budżet szkoły, oceny przewidywane w klasach przejściowych. Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
14.12.2017 /czwartek/ g. 17:30Zebranie z rodzicami. Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych w kl. 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS.
Koniec I półrocza dla klas maturalnych - zebranie z rodzicami /opiekunami.
18.12.2017 /poniedziałek/Zmiana planu lekcji dla wszystkich klas.
23.12.2017-31.12.2017Zimowa przerwa świąteczna.
STYCZEŃ 2018
05.01.2018Studniówka
10.01.2018 /środa/ do g.15.30Wystawienie ocen śródrocznych w klasach 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS.
11.01.2018 /czwartek/Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
11.01.2018 /czwartek/Egzamin pisemny dla 4To.
11.01.2018 /czwartek/ g. 14.30Rada Pedagogiczna - klasyfikacja śródroczna w klasach przejściowych.
11.01.2018/czwartek/ g. 17.30Koniec I półrocza dla klas 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS - Zebranie z rodzicami/opiekunami.
Zebranie z rodzicami /opiekunami dla klas maturalnych.
od 11.01.2018Egzamin z kwalifikacji dla kl. IV - etap praktyczny.
12.01.2018
Uwaga: Informacja dla Rodziców g. 13-15.30
Spotkanie zespołu psychologiczno-pedagogicznego opracowującego i modyfikującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz dokonującego wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w godz.13.00-15.00 LO, 15.00-16.00 Branżowa Szkoła I st, 16.00-17.00 Technikum
15-26.01.2018Ferie zimowe.
LUTY 2018
od 02.2018Egzamin z kwalifikacji dla kl. IV - etap pisemny.
08.02. 2018 /czwartek/ g. 14.30Rada Plenarna. Podsumowanie pracy w I półroczu (komisje, zespoły, pedagog, wspomaganie - ewaluacja, nadzór pedagogiczny - ewaluacja wewnętrzna).
15.02. 2018Dzień Patrona Szkoły.
22-24.02.2018Targi edukacyjne w Pałacu Kultury i Nauki.
do 28.02.2018Uczniowie zaliczają w wyznaczonych terminach przez nauczycieli oceny niedostateczne wystawione za I półrocze.
MARZEC 2018
17.03.2018 /sobota/ g. 11.00Spotkanie informacyjne dla gimnazjalistów.
21.03.2018 /środa/ do g. 15.30Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach maturalnych.
22.03.2018 /czwartek/ g. 14.30Rada pedagogiczna
22.03.2018 /czwartek/ g. 17.30Zebranie z rodzicami dla klas 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS.
Zebranie z rodzicami w klasach maturalnych - informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach maturalnych.
29.03-03.04.2018Wiosenna przerwa świąteczna.
KWIECIEŃ 2018
20.04.2018 /piątek/ do g. 15.30Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych.
21.04.2018 /sobota/ g. 11.00Spotkanie informacyjne dla gimnazjalistów.
23.04.2018 /poniedziałek/ g. 14:30Rada klasyfikacyjna klas maturalnych. Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów maturalnych.
23.04.2018 /poniedziałek/
Uwaga!
Informacja dla klas 1,2 LO, 1,2,3 T, 1,2,3 BS
Zamiast zebrania z rodzicami wychowawcy klas mają obowiązek wysłania powiadomienia przez e-dziennik do rodziców/opiekunów o zachowaniu, frekwencji i ocenach cząstkowych uczniów. Rodzice/opiekunowie potwierdzają odebraną wiadomość. Jeśli wychowawca nie otrzyma potwierdzenia od rodzica, należy skontaktować się z rodzicem/opiekunem telefonicznie lub listownie. W przypadku uczniów, których oceny wskazują na trudności w nauce lub niską frekwencję, wychowawca organizuje spotkanie po wcześniejszym ustaleniu terminu z rodzicami.
25.04.2018 /środa/ g. 14.30Rada zatwierdzająca klas III LO i IV T.
23-26.04.2018Uzupełnienie arkuszy ocen i e-dzienników klas III LO, IVT. Kontrola dokumentacji i e-dziennika przez Dyrektora szkoły. Drukowanie świadectw.
26.04.2018 /czwartek/ do g. 12.00Złożenie świadectw i nagród do podpisu u Dyrektora szkoły.
27.04.2018 /piątek/ g. 9.00Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych. Sala gimnastyczna.
30.04.2018 /poniedziałek/Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
MAJ 2018
04-24.05.2018 (wg CKE)Egzaminy maturalne.
04, 07-08.05.2018 (wg CKE)Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas przejściowych.
15.05.2018 /wtorek/ Nauczyciele poszczegółnych przedmiotów wystawiają w e-dzienniku oceny proponowane roczne. Rodzice /opiekunowie/ mają obowiązek zapoznania się z przewidywanymi ocenami dziecka.
23.05.2018 /środa/ do g. 12.30Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w kl. 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS.
24.05.2018 /czwartek/ g. 14.30Rada pedagogiczna. Szkolenie z procedur przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Przewidywane oceny roczne w klasach1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS.
24.05.2018 /czwartek/ g. 17.30Zebranie z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach 1,2,LO/1,2,3T/1,2,3 BS.
CZERWIEC 2018
01.06.2018 /piątek/Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (30.05.2018 święto Boże Ciało).
09.06.2018 /sobota/20 Ulica Integracyjna / II Letnia Spartakiada Integracyjna.
13.06.2018 /środa/ do g. 15.30Wystawienie ocen rocznych w klasach I, II, III.
14.06.2018 /czwartek/ g. 14.30Rada klasyfikacyjna.
06.2018 (wg CKE)Egzaminy zawodowe (harmonogram)
18.06.2018 /czwartek/ g. 12.30Rada zatwierdzająca klasyfikację roczną, ewaluacja wspomagania-rewalidacji.
18-21.06.2018Uzupełnienie arkuszy ocen i e-dziennika - kl. I, II, III. Kontrola dokumentacji przez dyrektora i wicedyrektora. Drukowanie świadectw.
19.06.2018 /wtorek/Egzaminy zawodowe - część pisemna: g. 10.00 A.13, A18, T.4, T.6, g.12.00 A.19, E.6, M.12, g. 14.00 E.5.
21.06.2018 /czwartek/
Uwaga: Informacja dla Rodziców g. 13-15.30
Spotkanie zespołu psychologiczno-pedagogicznego opracowującego i modyfikującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz dokonującego wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w godz.13.00-14.30 LO, 14.30-15.00 Branżowa Szkoła I st, 15.00-15.30 Technikum.
21.06.2018 /czwartek/ do g. 11.00Złożenie świadectw i nagród do podpisu u Dyrektora szkoły.
22.06.2018 /piątek/ g. 09.00Zakończenie roku szkolnego.
22.06.2018 /piątek/ g. 12.00Rada pedagogiczna plenarna /sprawozdania z pracy komisji przedmiotowych oraz wniosków i propozycji pracy komisji na następny rok szkolny/podsumowanie 2 półrocza.
26-30.06.2018Praca nauczycieli w komisjach egzaminacyjnych.
LIPIEC-SIERPIEŃ 2018
01.07-30.08.2018Praca w komisji rekrutacyjnej wg harmonogramu.
21.08.2018 (wg CKE)Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym.
22-30.08.2018Egzaminy poprawkowe.
31.08.2018 /piątek/ g. 09.00-12.00Rada pedagogiczna plenarna.
31.08.2018 /piątek/ g. 12.00-14.00Zebrania komisji.
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
11.01.2018 /czwartek/ - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
30.04.2018 /poniedziałek/ - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
02.05.2018 /środa/ - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
04, 07, 08.05.2018 /piątek, poniedziałek, wtorek/ - dzień wolny od zajęć dydaktycznych: egzaminy maturalne
01.06.2018 /piątek/ - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Boże Ciało 30.05.2018)
Terminarz może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych szkoły.


© Zespół Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego w Warszawie (Adam Chciuk)Powrót na górę stronyDo góry