Zespó³ Szkó³ nr 32 im. K. K. Baczyñskiego

Z ¿ycia szko³y   Prawo szkolne   Pracownicy szko³y   Rekrutacja   RODO   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna   E-dziennik   Plan lekcji   Matura
Matura 2020
© Zespół Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego w Warszawie Powrót na górê stronyDo góry