Zespół Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego

Z życia szkoły   Prawo szkolne   Pracownicy szkoły   Rekrutacja   RODO   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna   E-dziennik   Plan lekcji
Z życia szkoły - Historia naszej szkoły
OkresKalendarium
01.09.1961 r.Minister Przemysłu Ciężkiego za zgodą Ministra Oświaty powołał Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących przy Zakładach Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg. W ciągu trzech lat nauki można zdobyć zawód montera lamp elektrycznych, elektronowych lub operatora urządzeń do produkcji tychże lamp.
Organizatorem szkoły i jej pierwszym dyrektorem był mgr inż. Jan Rawicki, który piastował tę funkcję dwa lata. Uruchomiono sześć oddziałów, w których zdobywało wiedzę 303 uczniów. Szkoła mieściła się wówczasc w barakach, na terenie Zakładów im. Róży Luksemburg przy ulicy Przyokopowej.
01.09.1962 r.Zaledwie rok po powołaniu do życia szkoły utworzono przy niej trzyletnie Technikum Elektroniczne dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
01.09.1963 r.Od tego roku na czele szkoły stanął nowy dyrektor mgr inż. Mieczysław Szymczyk, który pozostał na stanowisku do 1982 r.
01.09.1967 r.W tym roku Minister Przemysłu Ciężkiego powołał Zespół Szkół Zawodowych Z.W.L.E. im. Róży Luksemburg.

W skład Zespołu weszły następujące szkoły:
1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Początkujących - tu uczyli się młodociani.
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących - to szkoła dla dorosłych.
3. Technikum Elektroniczne dla Pracujących na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
28.03.1972 r.W tym roku szkoła otrzymała Sztandar ufundowany przez załogę Z.W.L.E., a w dniu 1.09 tego roku przeniesiono szkołę do budynku przy ulicy Tyszkiewicza 42.
01.09.1973 r.Minister Przemysłu Maszynowego powołał 4-letnie Liceum Zawodowe dla absolwentów ośmioklasowej Szkoły Podstawowej.
01.09.1982 r.Szkoła otrzymała własny budynek przy ulicy Ożarowskiej 71 i jesteśmy tu do dziś.
01.09.1982 r.Dyrektorem szkoły został mianowany pan mgr Eugeniusz Boksznajder, który kierował szkołą do 08.2011 r.
01.09.1984 r.W tym roku Kurator Oświaty i Wychowania powołał Szkołę Przysposabiającą do zawodu - monter lamp elektrycznych i elektronowych. Nauka trwała dwa lata, a szkoła weszła w skład Zespołu Szkół Zawodowych Z.W.L.E.
01.09.1990 r.Zostało powołane Technikum Elektroniczne Z.W.L.E.
01.09.1991 r.Zespół Szkół Zawodowych został przejety przez Kuratorium Oświaty i Wychowania, w związku z czym zmieniona została nazwa placówki. Od tego momentu przy ulicy Ożarowskiej mieści się Zespół Szkół Zawodowych nr 27.
01.09.1993 r.Powołano Liceum Zawodowe nr 36, a także Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych nr 1. W szkole dla dorosłych nauka trwała dwa lata, a uczniowie przygotowywali się do podjęcia pracy w różnych zawodach.
10.11.1993 r.Wybór na patrona szkoły Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
01.09.1994 r.Rozpoczęło swą działalność XCII Liceum Ogólnokształcące.
14.10.1994 r.Uroczystość nadania imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 27 w Warszawie. Zaproszeni gości: Janusz Gogol, Zenona Dębska, Stanisław Sieradzki "Świst", prof. dr hab. Zbigniew Baczyński, Mieczysław Golczynek "Lampart" (Szare Szeregi), wizytator Kuratorium Oświaty - Izabela Kos-Góryńska, Józef Czapski "Długi", K. Sulikowska, Joanna Tatar, Wiesław Budzyński, Irena Bolek.
26.01.1996 r.75 - lecie urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - patrona szkoły, zaproszony gość - Stanisław Sieradzki "Świst" żołnierz Batalionu "Zośka".
01.01.1999 r.Organem prowadzącym szkołę staje się Starostwo Powiatu Warszawskiego. W skład Zespołu Szkół nr 32 - bo taką nazwę otrzymuje szkoła - wchodzą:
1. XCII Liceum Ogólnokształcące
2. XXIX Liceum Profilowane
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 39
4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych nr 1.
09.1999 r.Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy Magdaleny Gierwatowskiej.
06-08.12.1999 r.Wizyta zaproszonego gościa z USA - Carrie Fisher.
24.01.2000 r.Uroczystość ku czci patrona szkoły - K. K. Baczyńskiego. Zaproszony gość - Żołnierz batalionu "Zośka" - Pan Stanisław Sieradzki "Świst".
06.02.2001 r.Uroczystość ku czci patrona szkoły - K .K. Baczyńskiego. Zaproszony gość - Pan Wiesław Budzyński.
23.05.2001 r.Ulica Integracyjna - występ Majki Jeżowskiej.
13.10.2001 r.Otrzymanie przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 27 i XCII Liceum Ogólnokształcącego Eugeniusza Józefa Boksznajdera -Złotego Krzyża Zasługi za całokształt pracy.
21.01-02.02.2002 r.Promowanie Szkoły w Wiedniu w ramach Programu "Socrates Comenius".
19.04.2002 r.40 - lecie Zespołu Szkół nr 27 im. K. K. Baczyńskiego - przybyli goście: Stanisław Sieradzki "Świst", Stanisława Gromelkowska, Mieczysława Nowotniak.
31.08.2002 r.Zostaje zlikwidowane Technikum Mechaniczno-Elektroniczne nr 1, a Liceum Zawodowe nr 36 przekształcono na XXIX Liceum Profilowane.
01.09.2002 r.W liceum rozpoczęto prowadzenie kształcenia integracyjnego.
07-14.11.2003 r.Międzynarodowy Tydzień Programu "Socrates Comenius" - przybyli goście: Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola miasta Warszawy Mariusz Błaszczak, Danuta Adamczewska-Królikowska, M. Łopuszańska, S. Grzesik, wizytator - K. Gregorczyk, Teresa Stachurska-Maj, Dyrektor Zespołu Szkół nr 11 - Barbara Stachurska.
01.09.2004 r.Uchwałą Rady m.st. Warszawy powołane zostały dwie nowe szkoły: IX Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży po ZSZ oraz X Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
Tym samym w skład Zespołu wchodzi sześć szkół.
24-28.01.2005 r.Tydzień Patrona Szkoły - spotkanie z autorem książek o K. K. Baczyńskim - Panem Wiesławem Budzyńskim.
31.08.2005 r.Obydwie powołane w ubiegłym roku szkoły zostały zlikwidowane.
01.09.2006 r.XCII Liceum Ogólnokształcące otrzymało nazwę XCII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi.
2007 r.Tydzień Patrona Szkoły - spotkanie z panią Barbarą Wachowicz (wykład o życiu K. K. Baczyńskiego).
15.04.2008 r.Odbył się I etap konkursu "Młodzież w Unii Europejskiej".
16.02.2009 r.Uroczysty pogrzeb i pożegnanie kolegi K. K. Baczyńskiego - Stanisława Sieradzkiego - pseudonim "Świst".
01.09.2009 r.Rozpoczęliśmy współpracę z Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej czego efektem było pojawienie się w szkoie klas sportowych ze specjalnością piłka nożna.
01.09.2011 r.Dyrektorem szkoły została pani mgr Małgorzata Dzido.
Marzec 2012 r.W skład Zespołu Szkół nr32 zostało włączone Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka i XLIV Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi.
22.03.2012 r.Obchody 50 - lecia Zespołu Szkół nr 32.
31.08.2013 r.Zostaje zlikwidowane XLIV Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi.

OkresDyrektorzy szkoły
01.09.1961-31.08.1963organizatorem i pierwszym dyrektorem szkoły był mgr inż. Jan Sawicki
01.09.1963-31.08.1982mgr inż. Mieczysław Szymczyk
01.09.1982-31.08.2011mgr Eugeniusz Józef Boksznajder
01.09.2011-31.08.2016mgr Małgorzata Dzido
01.09.2016mgr Jolanta Pindelska

OkresZastępcy Dyrektora szkoły
01.09.1964-31.08.1965mgr Zbigniew Dziewulski
01.09.1965-31.08.1979inż. Edward Góralczyk
01.09.1967-05.1979mgr Mieczysław Chrulski
01.09.1979-31.08.1980mgr inż. Jan Cieplak
01.09.1978-31.08.1980mgr inż. Wiesław Smykiewicz
01.09.1980-31.08.1987mgr Elżbieta Gruszczyńska
01.02.1984-31.08.1988mgr Ryszard Zieliński, od 01.09.1989 r. do 31.08.1991 r. p.o. dyrektora szkoły
01.09.1995- 31.08.2000mgr Ewa Byrzykowska-Stępińska
01.09.2000-31.08.2001mgr Izabella Kust
01.09.1992-31.08.2004mgr Regina Żółtek
01.09.2004-31.08.2006mgr Małgorzata Dzido
01.09.2012-31.08.2014mgr Mariusz Stefaniuk
01.09.2014-31.08.2016mgr Maria Gogolewska
01.09.2016-31.12.2016mgr Ewa Rokitnicka
01.01.2017mgr Aleksandra Jagosz

OkresSiedziby szkoły
01.09.1961-31.08.1972drewniane baraki przy ul. Przyokopowej i na terenie ZWLE ul. Karolkowa 32/44
01.09.1972-31.08.1978budynek szkolny przy ul.Tyszkiewicz 42 zajmowany wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 183
01.09.1978własny budynek szkolny przy ul. Ożarowskiej 71


© Zespół Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego w Warszawie Powrót na górę stronyDo góry